Címlap
Belépés

KINCSÜNK, A KÖRNYEZETÜNK – FÖLD- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TEREPI TAVASZI EGYETEM - DÉL-ERDÉLY, 2011. ÁPRILIS 28. - MÁJUS 3.
Submitted by kobold on szombat, október 30, 2010 - 23:06 | | | | | | | |


A program célja magyarországi és erdélyi szakemberek (13 fő) együttműködése révén magyarországi és erdélyi földtudományi, környezetmérnöki és környezettudományi képzésben részt vevő egyetemi hallgatók (70 fő) számára közös környezettudományi szemléletű terepi tavaszi egyetem és szakmai együttműködés szervezése Dél-Erdélyben. Az 5+2 napos terepi gyakorlat tervezett időpontja 2011. április 28. – május 3., és következő területek különböző helyszíneit célozza meg: az Erdélyi-medence déli részét, a Nagyszebeni- és Fogarasi-medence térségét, a Szebeni-havasok területét a Lotru forrásvidékével és az Olt-szorossal együtt, valamint az Erdélyi Érchegység déli részeit.
 
Szakmai célok:

A program célját képező dél-erdélyi régió földtani felépítés tekintetében rendkívül komplex terület. Feladataink és céljaink ezen a földtanilag nagyon változatos területen sokrétűek, nemcsak az elméleti megismerést szolgálják, hanem fontos gyakorlati (ásvány-, kőzet-, őslény- és szerkezet-felismerés, térképezés), gazdasági (érckutatás, sóbányászat, szénhidrogén kutatás, geoturizmus) és környezetmérnöki (földtani veszélyforrások, bányászati objektumok, meddőhányók és zagytározók) szaktudás felépítését teszik lehetővé. Másrészt, Dél-Erdély földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, a Maros vízgyűjtő területén keresztül, az itt zajló bányászati tevékenységek és esetleges szennyezések nemcsak romániai, de magyarországi és szerbiai környezetvédelmi problémákat is felvetnek. Ilyen kérdések például a napjainkban sokat tárgyalt verespataki és felsőcsertési arany-bányászati projektek, illetve az Erdélyi-szigethegység bányászati hagyatékának környezeti veszélyforrása, amelyek terepi munkánk során tárgyalásra és bemutatásra kerülnek.

A 2011-es terepi tavaszi egyetem a következő szakmai feladatok megvalósítását tűzi ki célul:
 • A dél-erdélyi régió (Szebeni-havasok, Erdély és Havasalföld határa, Erdélyi-medence, Erdélyi Érchegység) földtani és tektonikai egységeinek megismerését;
 • A felszíni folyamatok kémiai és puffer hatását meghatározó ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzőinek megismerését (számos megálló a gyakorlat során);
 • A szénhidrogén kutatás szempontjából fontos szedimentológiai és rétegtani bélyegek eljasátítását az Erdélyi-medence neogén-korú összleteinek feltárásai kapcsán (a Nagyszebeni- és Fogarasi-medencék); 
 • A területre jellemző földtani (csuszamlások, árvízek) és bányászati (külszíni bányaművelés, meddőhányók, zagytározók) veszélyforrások feltérképezését és működési mechanizmusaiknak megértését (Nagydisznód, Felsőcsertés, Vízakna, Voineasa);
 • Az érckutatás területén alkalmazható kőzetátalakulási, ércásványtani és szerkezeti bélyegek elsajátításának gyakorlását, valamint az ipari kutatásban használt mérnöki (fúrástechnikai, geofizikai, bányászati) módszerekbe való bevezetést (Felsőcsertés, Valea lui Stan);
 • A geomorfológiai és a negyedidőszaki völgyfejlődés problematikájának (erózióbázisok, kaptációk, antecedens szorosok, stb) tárgyalását (Vöröstorony-szoros, Nagyszebeni-medence; Szebeni-havasok);
 • Földtani rezervációk és védett területek kiépítésének módszertanát és geoturisztikai hasznosítási lehetőségeiket (Silberbach, Jugendwald, Vöröstorony-szoros, Vidra-tó, Porcsesd)
 • Egy föld- és környezettudományi szakember munkája szempontjából fontos fizikai állóképesség és a természet jelenségeinek megtapasztalását (várhatóan: Cheia-szurdok és Vanturarita (1885 m).
A terepi tavaszi egyetem – a szakmai képzés mellett – kiemelten szolgálja az együtt felnövő jövendő magyar értelmiségi generáció intézményi korlátokon átlépő összekovácsolását is. A szakmai tevékenység mellett értékes kulturális objektumok és tudománytörténeti értékek meglátogatására is sor kerül. Ezek a programok, illetve az erdélyi szászok központját képező, Európa kulturális fővárosát is adó (2007) Nagyszeben-vidékének bámulatos sokszínűsége és néprajzi egyedisége (románok, szászok, magyarok, székelyek, és más nemzetiségűek békés együttélése és kulturális hagyatéka) fontos kiindulópontot adhat bármely határokon átnyuló Kárpát-medencei együttműködéshez.
 
A program támogatói:
 • Koch Antal Földtani Társaság (Kolozsvár- www.foldtan.ro)
 • Sapientia Hungariae Alapítvány (Budapest - www.sha.hu)
 • Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma (Magyarország - www.nca.hu)
 • Erdélyi Gondolat Egyesület Oktatási Szaktestülete - www.ergo.org.ro)
 • a résztvevők egyetemi intézményei: Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Kolozsvár), Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Miskolci Egyetem
 • Koch Sándor Alapítvány (Miskolc)


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Tárgy: 
Tavaszi terepgyakorlat 2011
Szerző: 
stevenking
Dátum: 
p, 2011-03-25 10:07
Szeretnék részt venni a tavaszi terepgyakorlaton Lajos István.
[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Tárgy: 
2011 tavaszi terepgyakorlat
Szerző: 
endy
Dátum: 
k, 2011-03-22 08:52
Szeretnénk részt venni a tavaszi terepgyakorlaton(Tanko Ferenc, Nagy Szilárd, Juhasz Szilárd, Ivácson Endre, Püsök András, Kelemen Előd, Herman Walter)
[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Tárgy: 
2011 tavaszi terepgyakorlat
Szerző: 
Sz Géza
Dátum: 
k, 2011-03-22 18:31
Szeretnénk részt venni a tavaszi terepgyakorlaton: Kis Péter Loránd, Székely Géza Imre
[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Tárgy: 
Részvétel
Szerző: 
obszidian
Dátum: 
h, 2011-02-28 16:21
Szeretnénk részt venni a Dél-erdélyi terepgyakorlaton: BIBE (Berni, Iza, Bogi, Erika) ,III. éves mérnökgeológusok a BBTE-n.Mosolyg�s
[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Tárgy: 
tavaszi terep - info
Szerző: 
kobold
Dátum: 
k, 2011-03-01 14:18

Nagyszerű! Reméljük, hogy tudjuk biztosítani részvételeteket!

Jelenleg ami biztos, hogy lesz föld- és környezettudományi dél-erdélyi tavaszi-terepi egyetem (a fent jelzett időpontokban és az előkészített program szerint) és a BBTE mérnökgeológia I. és II. év, illetve az EMTE környezettudomány I. és II. év részvétele biztosított (Erdélyből). Nagyon szeretnénk, hogy további érdeklődő diákok részvételét is lehetővé tegyük, de ez az ErGo Oktatási Szaktestületéhez leadott pályázatunk sikerességén múlik. Remélem, hogy március végén vagy április legelején erre a kérdésre pontos választ tudok adni.


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle