Címlap
Belépés

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /var/www/clients/client111/web158/web/includes/module.inc on line 203.
Beszámoló a gyűlésről – Újra szárnyal a GEKKO!
Submitted by kobold on csütörtök, február 26, 2009 - 00:40 | | |

A kedd esti GEKKO gyűlés rövid beszámolóját hivatott bejegyzésem megadni. Rögtön az elején kiemelve, hogy egy különlegesen sikeres találkozás volt, ami már a 60 fős résztvételi szám miatt is rendkivüli (minden geológia évfolyam, az elsőévesek dicséretesen nagy számban, illetve a BBTE es Sapientia földtanos tanszemélyzete is képviselte magát).
A következő fontosabb témák hangzottak el és ezekkel kapcsolatban aktívitásra serkentő döntések is születtek:
 

1. A GEKKO üdvözli a kolozsvári EKE kezdeményezését, ezszerint a gyalogtúrákra és más rendezvényekbe a geológus hallgatók is nagy érdeklődéssel bekapcsolódnak és résztvesznek a geológiai vonatkozású vezetésben vagy tanútak építésében. Egy sokrésztvevős lista született, a feliratakozottak várják az EKE túra ajánlatait, hogy téma szerint közreműködhessenek.

2. Újabb geológus hallgatók jelentkeztek a Cholnoky Jenő Földrajzi Társasággal közösen futatott Korond-Parajd fejlesztési projekthez való csatlakozásra. Az új érdeklődök részt kivánnak venni a projekt következő munkaülésén, ahol szakérdeklődésüknek megfelelő feladatot is vállalnának.

3. A gyűlés jelezte, hogy a korábbi megkeresésnek is eleget téve, a GEKKO továbbra is részt kiván venni az EME Természettudományi Szakosztályának munkálataiban. Forray Ferenc tanár úr jelezte, hogy a többi tanszemélyzettel karöltve vállalja a GEKKO-s diákok mentori és szakmai tutori szerepét a  EME Természettudományi Szakosztály keretében. A gyűlés egyhangúlag úgy látta, hogy a további együttmükődés az EME-vel nem befolyásolja a GEKKO szervezeti önállosodási törekvéseit (lásd 6. pont).


4. Egyezmény született és számos ötlet elhangzott az ez évi GEKKO-s tábor megrendezésével kapcsolatban. A társaság – figyelembe véve a tanrend és más georendezvények időrendjét is – május 14-18 dátumot (egy hosszú hétvége formájában) jelölte meg a tábor megrendezésére. A helyszínre javaslatokat tevők (ez a kérés a GEKKO gyűlésen jelen nem lévő javaslattevőkre is vonatkozik) legkésőbb egy héten belül (március 3.), egy rövid, egyoldalas összefoglalót kell a GEKKO email címére eljutassanak, amelyben leírják a látogatásra javasolt geo-objektumokat, a tábor lehetséges menetét és a szükséges infrastruktúrát. A javaslatokat a honlapon közzéteszük és szavazással választunk a tábor végleges helyszínéről.


5. A GEKKO-s diákok érdeklődve és tisztelettel meghívják az öreg GEKKO-s diákokat, hogy szakmai tapasztalatukat, kutatási eredeményeiket és gyakorlati tudásukat előadásokban megosszák a társasággal. Tutori segítségükre is számítanak. A nagyszámú érdeklődésre való tekintettel kérik, hogy a lehetőségekhez mérten a diákokat is érintő előadásokra Kolozsváron kerüljön sor és a inkább a GEKKO – lehetőségekhez mérten – vállalja az előadó útazási költségeit.

6. A gyűlés résztvevői egyhangúlag üdvözlik és nagyon érdeklődve szemlélik a szentgyörgyi csoport önálló GEKKO Geológus Társaságra (GGT) tett bejegyzési javaslatát. A jelenlévők támogatásukról és részvételükről biztosítják a kezdeményezőket és az alábbi elveket fogalmazták meg:

  • A GGT működése továbbra is Erdély egész területére ki kell terjedjen, legfontosabb feladata továbbra is az erdélyi összmagyar geológus képzés háttérintézményi szerepének biztosítása kell legyen. A GEKKO-nak minden olyan személy, egyenlően – származási helyétől függetlenül – tagja lehessen aki vállalja a magyar szaknyelv ápolását és támogatja az erdélyi magyar geológusok szakmai képzését és önszerveződését. A GEKKO-s szellemiségnek megfelelően a GGT továbbra is kizárólag szakmai szervezetként működjön, elzárkozva bármilyen politikai vagy ideológiai szerepfoglalástól és kampánytól.
  • A GEKKO-s diákság kéri, hogy a GGT alapító ülése Kolozsváron legyen, hogy a jövendőbeli szervezetet ők is magukénak érezhessék, abban aktívan (ifjúsági szárnyként) résztvehessenek.
  • A gyűlés résztvevői javasolják, hogy alakuláskor a bejegyzendő GGT székelyföldi egysége (munkacsoport, szakosztály vagy fiókszervezet formájában) is létrejöjjön Sepsiszentgyörgyön, amely hangsúlyozottan tud majd a helyi és speciális szakmai kihívásokra, kutatásra, infrastruktúra építésre és képzésre öszpontosítani. Ezt a munkát a GEKKO a már székelyföldre fokúszálló és ott működő Pro Geológia Egyesülettel karöltve végezze továbbra is, elkerülendő az erdélyi magyar geológusi szakmai élet felosztását és erőforrásainak feldarabolását.
  • A GGT infrastruktúrája úgy épüljön meg, hogy azt a mindenkori kolozsvári geológus szakképzés könnyen igénybe vehesse, és nyítva álljon minden szakdolgozó diáknak és kutatónak.


Geolimesz beszámoló és egyebek
Submitted by Kszilamer on vasárnap, január 6, 2008 - 15:36 | |

Adjon az Isten Boldog Új Évet minden Gekkosnak és szeretteiteknek!

Egy-két gondolatban összefoglalnám, hogy mi is történt Bálványoson, azok számára akiknek nem sikerült eljönni, és azok számára akik annyira jól érezték magukat, hogy nem mindig tudták az eseményeket követni. Néhány személyes kiegészítést óhatatlanul be kell csempésznem.

Előszőr is úgy érzem, hogy a Geolimesz a szervezők elképzelései szerint minden határkövetelménynek megfelelt. Különösen örvendtem, hogy a baróméter előrejelzései ellenére Paula és Gian-Luca, Kovács Zoltán és Angela, illetve Pöcze és barátnéja is megtisztelt a jelenlétével. Zólya László igazoltan hiányzott, várjuk jövőre. Pál Zoltán barátunk is reméljük jövőre bepótolja előadását.

Talán a legtöbb határproblémát Szakács Sándor előadásának sikerült érintenie. Láttuk azt, hogy a vulkanológia határait nem csupán a természettudományok határain belül lehet keresgélni, hanem azok a művészetek és vallások tárgyköreivel is érintkeznek.

Számomra a környezeti előadások voltak izgalmasok (az az mind, de itt tudott kibontakozni a kötekedő énem. Hol húzódik a határ a reális probléma, kármentesítés és a laborfenntartási (tudósmegélhetési) marketing között?

Egy adott országban a környezettudományok fejlettsége és finanszírozottsága általában reális geológia problémákra épül, de az illető társadalmak környezeti problémákkal szembeni érzékenysége, bizonyesetekben hiszékenysége, az a limeszfüggvény amely pénzt termel a viszgálatokra. Így látom a Geolimesz óta.

Tehát a fő határeseteket maga a problémarelevancia termeli ( pl. ha a Ra problémára gondolunk).

Itt zárójelben a Kashmir Gold reklám jut eszembe, amely mágneses takarókat árul. Határesetben jobban alszik tőle az ember. Ez így meglehet, de valószínűsíthető, hogy a nagymama sokkal több pénzt dob ki az ablakon, mint amennyi álmot termel a takaró.

Nos, képzeljünk el egy ilyen vitát ménesi borokkal, olyan diszkuszióhatáreseteket amelyeket szinte nem lehet moderálni, csak elnyomtatni egy újabb pohár...borral.

A díjjal támogatott limesztematikára (rákos megbetegedések és székelyföldi borvízek kémiai összetétele...) nem került előadó, bizonyára a rövid jelentkezési idő miatt, de jövőre talán...

2) Harmadnap felmerültek olyan kutatási problémák, és a jövőben újabbak is fognak (különösen, ha a bakteriális Au kioldásra gondolunk) amelyeket jó lenne a Gekko védjegye alatt futtatni, saját projektként megvalósítni, partner intézményekkel. A Geolimesz rendezvényekre, de más Gekkos táborokra is, kell egy pénzügyviteli háttér, egy fogadóintézmény...Ezért utolsó este egyfajta közgyűlést tartottunk. A jelenlevők szerint határozatképeset.

A határozat egyértelműen az EME kereteiből való kilépést, az önálló jogi személyként való bejegyzést szorgalmazza. A földrajzosok már régen megtették.

A Gekko Geológus Társaság ezentúl teljes geológus szakmai háttérintézményként kíván létezni, amely továbbra is kiemelkedő céljának tekinti az erdélyi geológusképzés támogatását (A Bányai János nevet többféle intézménye magáénak tudja). Az alapítóülést Húsvét környéken lenne jó megtartani.

A bejegyzés minden valószínűséggel Sepsiszentgyörgyön (de akár Marosvásárhelyen, Udvarhelyen is, ha valaki elvállalja a dolog menedzselést) történik, az egyszerűség, de az "intézménytelepítési szimbolika" kedvéért is.

A Gekkos diákok tevékenységeiket az egyetem termeiben ezután is letudják bonyolítani, ilyen szempontból semmi sem változna.

3) Ami a Geolimesz jövőjét illeti, jövőre Borsabánya valószínű, de Hargitafürdőtől, Csíkszentmártonig, sok helyen találhatók jó sípályák. Jövőre a délelőtti programokra módszeres síoktatást is hozunk. A gelencei pálya sajnos melléfogás volt (mint sok minden, amihez nem fűződik szorosan magánérdek), a bálványosit meg elsősorban a kezdő sízők élvezhették.
A harmadik Geolimesznek, mikorra jóreménnyel az Egyesület is működni fog, angolnyelvűvé kellene válnia, ez az egyetlen kitörési lehetőségünk, így lehet a Geolimesz/Geolimits egy olyan brand amire büszkék lehetünk. Magyarnyelvű konferencia talán bőven akad.

4) Az uzonkai tábor a

1) sovány érdeklődés (10 szavazat a Gekko oldalán)
2) pályázási gondok az EMEvel
3) Geolimesz megjelenése

miatt elmarad.

Egy termékeny esztendőt kívánva, SzilamérFöldtan.lap.hu szemle